Klaudyna Muszyńska <br/><span class="meta-job">(finanse)</span>

Klaudyna Muszyńska
(finanse)

W branży pośrednictwa finansowego obecna od 2001 roku, założycielka i właścicielka firmy Daily Finance. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na różne projekty, przede wszystkim związane z inwestycjami na rynku nieruchomości. Wielu klientów współpracę z Daily Finance rozpoczyna przy okazji zakupu mieszkania lub domu dla siebie. Kolejne projkty to już najczęściej projekty inwestycyjne związane z lokowaniem wolnych środków finansowych lub z wykorzystaniem zdolności kredytowej. W przypadku przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym Daily Finance szczególny nacisk kładzie na uzyskanie jak najniższych kosztów kredytowania, gdyż wpływa to ostatecznie na rentowność całego projektu. Osobiście inwestuje w nieruchomości ale również się nimi pasjonuje, przy współpracy z klientami pomaga w realizacji projektu angażując się w jego ocenę również poza samym finansowaniem. 

Powrót do góry