mec. Michał Łomżyński <br/><span class="meta-job">(prawo)</span>

mec. Michał Łomżyński
(prawo)

Michał Łomżyński - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner zarządzający w BLS Blaszka, Loretański, Stempski, Łomżyński Kancelaria Radców Prawnych sp. p. Od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podmiotów działających na rynku nieruchomości – w tym właścicieli, najemców, inwestorów, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych m.in. z procesem inwestycyjnym, w tym dotyczące odpowiedzialności wykonawców za wady budynków, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych.

Powrót do góry